×


Nhập cư Canada theo diện tay nghề kinh nghiệm

Nhập cư vào Canada theo diện tay nghề kinh nghiệm

Chương trình nhập cư Canada theo diện tay nghề kinh nghiệm nhắm vào các cá nhân đã làm việc tại Canada

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

Ít nhất một năm kinh nghiệm làm việc chuyên nghiệp

NGÔN NGỮ

Biết ít nhất một trong những ngôn ngữ chính thức của Canada, tiếng Anh và/hoặc tiếng Pháp.

GIÁO DỤC

Bằng cấp Trung học hoặc Giáo dục phổ thông trung học

TÌM HIỂU THÊM VỀ CHƯƠNG TRÌNH NHẬP CƯ CANADA THEO DIỆN TAY NGHỀ CHUYÊN NGHIỆP

Những người có tay nghề chuyên nghiệp mới đến nhập cư ổn định ở Canada
img-pointer-640x1088

Một trong những ưu tiên của hệ thống nhập cư Canada là chấp nhận những người đã chứng minh họ có khả năng tự thiết lập kinh tế ổn định tại Canada. Hầu hết các cá nhân không đủ điều kiện cho các chương trình nhập cư khác đã chọn du học tại Canada và tích lũy kinh nghiệm làm việc ở địa phương trước khi chuyển sang thường trú tại Canada. Tuy nhiên, những người nước ngoài đang lao động tạm thời, chưa từng học ở Canada, cũng đủ điều kiện để nộp đơn xin nhập cư.

Các cư dân nước ngoài đang tạm trú cần đáp ứng các tiêu chí về kinh nghiệm làm việc cần thiết như sau

  • At least 12 months of full-time work, or
  • An equal amount in part-time work
  • Work experience must be in managerial, professional, technical and skilled trades within the past three years
  • Applicants must prove their proficiency in one of Canada’s official languages, English and/or French
  • The language proficiency requirements vary according to the applicants’ work experience

Bạn có biết?

Những người nộp đơn xin nhập cư Canada theo diện lao động lành nghề thường có thu nhập vượt qua thu nhập trung bình của người Canada trong năm đầu tiên nhập cảnh

Chúng tôi ở đây để giúp đỡ

Công ty tư vấn nhập cư MigroSapiens hiểu rằng các hồ sơ và đơn xin nhập cư, cũng như toàn bộ quá trình nhập cư có thể là một nhiệm vụ khó khăn. Đây cũng là quá trình đầy rủi ro, thậm chí một lỗi nhỏ hoặc thiếu sót thông tin dường như vô hại vẫn có thể được xem là trình bày sai sự thật dẫn đến việc từ chối tờ đơn hoàn hảo khác của bạn. Các chuyên viên tư vấn nhập cư được cấp phép của chúng tôi được đào tạo để phân tích kỹ lưỡng lý lịch của bạn nhằm trình bày các hồ sơ và trường hợp của bạn theo cách hiệu quả nhất.

Nếu bạn muốn chúng tôi đại diện đầy đủ cho trường hợp của bạn với tư cách là đại diện được ủy quyền hoặc giúp bạn tự trình bày với cơ quan di trú, các dịch vụ linh hoạt sau đây của chúng tôi được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của bạn.

Migrosapiens © 2019 All Rights Reserved Privacy Policy