×


Đại diện cho người xin tị nạn

"KHI BỊ ĐÀN ÁP, AI CŨNG CÓ QUYỀN TÌM NƠI TỊ NẠN VÀ ĐƯỢC HƯỞNG QUYỀN TỊ NẠN TẠI CÁC QUỐC GIA KHÁC"

Điều 14 của Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền

Lập trường của Canada về việc tái định cư cho người tị nạn
canusa

Luật bảo Bảo vệ người tị nạn và nhập cư của Canada đặt mục tiêu cho các chính sách tị nạn. Là quốc gia tham gia Công ước năm 1951 và Nghị định thư 1967 về vị thế của người tị nạn, Canada, bằng cách thực hiện chương trình tị nạn, đã hoàn thành trách nhiệm pháp lý quốc tế đối với người tị nạn và người xin tị nạn và khẳng định cam kết của mình đối với những nỗ lực quốc tế nhằm hỗ trợ những người cần tái định cư.

Bảo mật là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi

Tại Công ty tư vấn MigroSapiens, chúng tôi nghiêm túc bảo mật mọi trường hợp, bao gồm các trường hợp xin tị nạn, kể cả sau khi chúng tôi hoàn tất việc đại diện cho bạn hoặc bạn đã chấm dứt hợp đồng với chúng tôi. Các chuyên gia của MigroSapines sẽ thực hiện tất cả các bước hợp lý để đảm bảo giữ bí mật thông tin và quyền riêng tư của bạn. Chúng tôi sẽ không bao giờ tiết lộ sự thật cho bất kỳ bên nào về việc tư vấn cho ​​bạn và/hoặc đạt được thỏa thuận với bạn, trừ khi bản chất của vấn đề yêu cầu phải tiết lộ hoặc khi được bạn cho phép.

welcome

Bạn có biết?

Luật pháp quốc tế công nhận rằng những người tị nạn thường không có các tài liệu cần thiết để nhập cảnh vào nước ngoài

Chúng tôi ở đây để giúp đỡ

Công ty tư vấn nhập cư MigroSapiens hiểu rằng các hồ sơ và đơn xin nhập cư, cũng như toàn bộ quá trình nhập cư có thể là một nhiệm vụ khó khăn. Đây cũng là quá trình đầy rủi ro, thậm chí một lỗi nhỏ hoặc thiếu sót thông tin dường như vô hại vẫn có thể được xem là trình bày sai sự thật dẫn đến việc từ chối tờ đơn hoàn hảo khác của bạn. Các chuyên viên tư vấn nhập cư được cấp phép của chúng tôi được đào tạo để phân tích kỹ lưỡng lý lịch của bạn nhằm trình bày các hồ sơ và trường hợp của bạn theo cách hiệu quả nhất.
Migrosapiens © 2019 All Rights Reserved Privacy Policy