×


Du học Canada

Có hai lựa chọn du học tại Canada và mỗi lựa chọn có các quy trình rất khác nhau. Điều đầu tiên chúng ta sẽ thảo luận là du học Canada với tư cách là Người vị thành niên

Du học Canada với tư cách là Người vị thành niên

Nhiều quốc gia trên thế giới đang gửi học sinh trung học phổ thông sang Canada du học. Một trong những lý do chính là sinh viên từ các quốc gia không nói tiếng Anh có thể đến đây và học ngoại ngữ trong một nền giáo dục trung học đẳng cấp thế giới. Tuy nhiên, du học tại một số tỉnh với tư cách là người vị thành niên dưới 18 hoặc 19 tuổi có những điều phức tạp riêng. Nếu phụ huynh không đi cùng học sinh thì học sinh cần một người giám hộ tại địa phương. Học sinh cũng cần một nơi lưu trú và được hỗ trợ đi lại. MigroSapiens có thể giúp đỡ cho các nhu cầu mà người vị thành niên cần có khi đến Canada du học, chẳng hạn như

  • Chọn cơ sở giáo dục phù hợp
  • Lấy Thư nhận học chính thức
  • Xin giấy phép du học
  • Giám hộ
  • Đưa/đón tại sân bay
  • Lưu trú

Du học Canada cho Giáo dục phổ thông trung học

Đây là lựa chọn phổ biến hơn cho sinh viên đến từ các quốc gia nói tiếng Anh, nơi họ đến để học bậc cao hơn như bằng Cử nhân hoặc học Chứng chỉ trong 2 năm. Ưu điểm của lựa chọn này là họ không cần người giám hộ địa phương và có thể làm việc 20 giờ một tuần để trang trải một số chi phí du học tại Canada. Tuy nhiên, họ cần biết tiếng Anh ở mức độ vừa phải để có thể đến và du học tại đây. Họ được nhận giấy phép lao động ngắn hạn trong ba năm sau khi hoàn thành khóa học.

Mẫu đánh giá giấy phép du học

Migrosapiens © 2019 All Rights Reserved Privacy Policy