×


Kinh doanh

Bạn có biết?Gần 70% lực lượng lao động ở Canada làm việc cho các doanh nghiệp nhỏ

Nền kinh tế Canada rất thuận lợi để đầu tư
Canada là quốc gia phát triển nhanh và đứng thứ 10 trên toàn cầu với 1,7 nghìn tỷ đô la GDP, tức là khoảng 48.000 đô la GDP trên mỗi vốn đầu tư. Điều này có nghĩa là người tiêu dùng Canada có xu hướng mua khá cao. Kinh tế Canada tăng trưởng 3,1% trong năm 2017, chứng tỏ quốc gia này đã chống chọi cơn sốc giá dầu toàn cầu rất tốt. Sự tăng trưởng này đã hấp dẫn nhiều nhà đầu tư và doanh nhân trên toàn thế giới.

Canada rất quan tâm thu hút những người khởi nghiệp và doanh nhân với ý tưởng rằng nó sẽ tạo ra công việc làm cho chính các nhà đầu tư và cho người Canada, nhờ đó góp phần vào sự tăng trưởng và khả năng cạnh tranh cho nền kinh tế Canada. Do đó, Canada có nhiều chương trình nhập cư theo diện đầu tư, cho phép những người nhạy bén trong kinh doanh thành lập doanh nghiệp/xí nghiệp ở Canada, tạo cơ hội cho những doanh nhân này trở thành người Canada.

Migrosapiens © 2019 All Rights Reserved Privacy Policy