×


Thẩm định miễn phí

Điền vào mẫu đánh giá miễn phí để chúng tôi hiểu tình huống của bạn khi bạn đặt cuộc hẹn với chúng tôi

Vui lòng cho biết cấp giáo dục cao nhất mà bạn đã đạt được
Vui lòng cho biết mức độ thành thạo tiếng Anh hoặc tiếng Pháp của bạn đời hoặc vợ/chồng của bạn
Bạn có học ở Canada không
Bạn có kinh nghiệm làm việc không
Bạn có được người sử dụng lao động nào mời làm việc tại Canada không

Migrosapiens © 2019 All Rights Reserved Privacy Policy